برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
4,500,000 ریال
بدون عضویت در انجمن
2
3,000,000 ریال
برای ارسال یک مقاله
3
4,000,000 ریال
برای ارسال دو مقاله
4
4,500,000 ریال
برای ارسال سه مقاله
5
2,500,000 ریال
برای ارسال یک مقاله
6
3,500,000 ریال
برای ارسال دو مقاله
7
4,500,000 ریال
برای ارسال سه مقاله
8
1,500,000 ریال
با دریافت بسته هدایا و ژتون غذا
9
0 ریال
بدون دریافت بسته هدایا و ژتون غذا
10
3,600,000 ریال
براساس نظر رئیس محترم انجمن، شرکت کنندگان آزاد که هنوز عضو انجمن نشده‎اند نیز می‎توانند از تخفیف 20 درصدی این نوع ثبت‎نام استفاده کنند.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.